Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

22-punktslistan som ska få fler att
göra utflykter i- och till Örebro län

Friluftslivets år går mot sitt slut. Landshövding Maria Larsson har snart gjort klart sin turné i länets alla tolv kommuner och samlat in idéerna som ska göra länet ännu mer attraktivt för utflykter och friluftsliv. Det har blivit en 22-punktslista som spänner högt och lågt; från bättre parkeringsplatser i naturreservat till att göra norra Vätterns skärgård till Sveriges nya nationalpark!

– Det har varit ett helt fantastiskt friluftsår. Länets kommuner har utvecklat sitt friluftsliv och sina besöksmål så att det täcker alla smaker och räcker till alla. Vi har tagit in idéer för att se vad Länsstyrelsen kan tillföra och kommer utifrån det påbörja arbetet med en strategi och en handlingsplan för att utveckla friluftslivet ytterligare. Sedan måste vi hjälpas åt att förverkliga strategin. Det kommer att göra att länsbor kommer ut i naturen ännu mer och att besökare utifrån hittar hit i större utsträckning, säger landshövding Maria Larsson.

Här är några av idéerna i 22-punktslistan, där Länsstyrelsen, i dialog och samverkan, ska:

  • fortsätta samordna länets friluftsliv, och bland annat ta fram en strategi och en handlingsplan för friluftslivet i Örebro län
  • föreslå norra Vätterns skärgård som nationalpark
  • sammanställa ett informationspaket om allemansrätten riktat mot länsinvånare och besökare
  • ta ett övergripande ansvar i samverkan mellan kommuner och andra myndigheter kring stora friluftsområden med utvecklingspotential, till exempel Hjälmaren, Kilsbergen och norra Vättern
  • undersöka möjligheterna att göra Hjälmaren och Kvismaredalen till biosfärsområde
  • arrangera studiedag för lärare och naturskolor i Bergslagen, för att diskutera, inspirera och lära av varandra
  • underlätta för besökare till naturreservatet Skagershultsmossen genom att förbättra anläggningarna. Särskild parkering och toalett kan behövas nära Lilla Olstorp.

Tisdag den 7 december summeras Friluftslivets år på seminariet Ett stärkt friluftsliv i Örebro län – och deltagarna får ta del av hela 22-punktslistan.

Seminariet sänds också live via Länsstyrelsens webbplats Seminarium – ett stärkt friluftsliv i Örebro län | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt