Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så många nyanlända ska länets kommuner
ta emot under 2022 

Nu har Länsstyrelsen beslutat hur många nyanlända personer som varje kommun i länet ska ta emot för bosättning under 2022, så kallade kommuntal. Totalt ska länet ta emot 202 nyanlända under nästa år enligt beslut från regeringen.

För några av länets kommuner har det strategiska arbetet med integrationsfrågor gjort det möjligt att ta emot ett större antal nyanlända. Samtidigt har andra kommuner önskat ett mindre mottagande, bland annat på grund av en ansträngd bostadsmarknad. Sammantaget har det här lett fram till den fördelningen som vi nu har fattat beslut om, säger integrationssamordnare Ingela Fredriksson.

Migrationsverket bedömer att det under 2022 finns behov av att anvisa 7 500 nyanlända till kommuner i hela landet utifrån bosättningslagen. Av dessa kommer 202 personer att anvisas till kommuner i Örebro län enligt beslut från regeringen. Det är Länsstyrelsen som beslutar fördelningen mellan länets kommuner. Beslutet gäller nyanlända personer med uppehållstillstånd som inte själva ordnar sitt boende i någon av landets kommuner. Efter dialog med länets kommuner har Länsstyrelsen i Örebro län beslutat om följande fördelning:

Tabellen visar fördelningen för 2022

Kommun

Kommuntal 2022

Askersund

14

Degerfors

0

Hallsberg

8

Hällefors

0

Karlskoga

22

Kumla

12

Laxå

25

Lekeberg

15

Lindesberg

8

Ljusnarsberg

1

Nora

6

Örebro

91

Länstal

202

Fördelningen bygger på Migrationsverkets beräkningsmodell som tar hänsyn till flera faktorer, såsom arbetsmarknadsförutsättningar, asylmottagande, tidigare mottagning av nyanlända, antal självbosatta samt befolkningsstorlek.

Kontakt