Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

Den 22 september 2021 tog riksdagen beslut om att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid (covid-19-lagen). Även lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har förlängts. Detta till den sista januari 2022. Syftet är att ha fortsatt beredskap för att möjliggöra åtgärder för att bekämpa covid-10 om smittläget förändras.

Enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten utvecklas pandemin i rätt riktning. Det möjliggör för restriktioner att lättas. 29 september införs steg 4 i regeringens plan för hur råd och restriktioner ska anpassas och avvecklas.

Trots ett förbättrat läge pågår pandemin fortfarande. Smittläget kan ändras snabbt. Regeringen anser därför att det är viktigt med fortsatt beredskap för hanteringen av pandemin. Både covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder ska inrymma träffsäkra verktyg att använda om smittspridningen blossar upp. Därför har lagarna förlängts till sista januari.

Regeringen ska redogöra för riksdagen vad som gjorts med anledning av lagarna och vad de anser om lagarnas fortsatta giltighetstid senast 12 november. Socialutskottet kan föreslå att upphäva lagarna om de anser att det inte finns skäl för dem att fortsätta gälla.

Vad innebär förlängningarna?

Förlängningen av lagarna innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen rätt att tillfälligt besluta om fler bindande åtgärder för smittskydd än vad som möjliggörs genom annan lagstiftning. Verksamhetsutövare är skyldiga att förhindra spridning genom att bedriva verksamheten så att trängsel undviks och människor kan hålla säkert avstånd från varandra. Den som driver ett serveringsställe behöver vidta åtgärder som exempelvis att utforma lokaler så att trängsel undviks.

Lagarna gör det möjligt att vid behov införa effektiva och träffsäkra regler. Dessa ska vara anpassade efter hur olika verksamheter ser ut i syfte att förhindra spridning av covid-10 viruset.

Ta del av beslutet på riksdagens webbplats

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens tillsynsuppdrag enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) gäller från 10 januari 2021 i Sverige. Den är tidsbegränsad till utgången av januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att hindra smittan från att spridas. Länsstyrelsen utövar tillsyn över förordning och föreskrifter som meddelas med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen.

Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag och vilka verksamheter som omfattas av covid-19-lagen.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Om Länsstyrelsens uppdrag kring smittskydd på serveringsställen

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Även den lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av januari 2022. Enligt lagen ansvarar den som driver ett serveringsställe för att vidta åtgärder som exempelvis se till att lokaler utformas för att undvika trängsel. Kommunerna ansvar för tillsyn enligt lagen med Länsstyrelsen som vägledande myndighet.

Mer om smittskydd på serveringsställen

Kontakt

Anna Carlsson

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 02 90