Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen beklagar den tragiska flygolyckan

Igår kväll inträffade en mycket tragisk olycka vid Örebro flygplats där samtliga nio personer i planet omkom. Länsstyrelsen nåddes av informationen igår och arbetar nu tillsammans med andra aktörer med den inträffade händelsen.

Landshövding Maria Larsson beklagar djupt den tragiska olyckan och skickar sina kondoleanser till anhöriga.

Flygolyckan igår drabbar oss med stor sorg, säger Maria Larsson. Jag vill skicka mina varmaste tankar till de omkomnas familjer och vänner och den drabbade fallskärmsklubben.


Räddningstjänst och Polis var snabbt på olycksplatsen. Örebro kommun aktiverade omgående POSOM, Psykosocialt omhändertagande, för att ta hand om sörjande. Länsstyrelsen fick information igår kväll genom vår tjänsteperson i beredskap, TiB. Vi arbetar med samordning, lägesbild och att stötta kommunens krisarbete.

Idag hissar vi slottets flagga på halv stång.

Anhöriga till drabbade kan få stöd av POSOM-gruppen
För att få stöd kan du ringa 019-21 55 88 (öppet fredag kl. 9–18 och lördag–söndag kl. 11–18) eller besöka fallskärmsklubben vid Örebro flygplats eller Nikolai kyrka, där präst och/eller kurator finns på plats under fredag kl. 9–18 och lördag-söndag kl. 11–18.

För dig som vill uttrycka ditt deltagande finns en kondoleansbok i Rådhusets reception.

Kontakt