Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen beslutar om ändringar i begränsningsförordningen från och med 1 juni

Den 12 maj beslutade regeringen om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Beslutet innebär också att rätten att meddela föreskrifter kopplat till förordningen flyttas över från länsstyrelserna till Folkhälsomyndigheten.

Beslutet innebär att för inomhusarrangemang är huvudregeln fortfarande åtta deltagare, men om deltagarna anvisas en sittplats höjs taket till 50 deltagare.

För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta om deltagarna inte anvisas en sittplats och för arrangemang som anordnas utomhus med sittande deltagare tillåts maximalt 500 deltagare.

En särskild begränsning införs för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 idrottsutövare får delta samtidigt.

Det är fortfarande länsstyrelserna som ansvarar för tillsynen av reglerna i begränsningsförordningen och den tillfälliga covid-19-lagen.

Läs mer om länsstyrelsernas tillsynsuppdrag.

Kontakt

Anna Carlsson

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 02 90