Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse: Samråd om riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort 

Översvämning i centrala Örebro (Tulegatan) år 1900. Okänd fotograf.

Översvämning i centrala Örebro (Tulegatan) år 1900. Okänd fotograf.

Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort som ska gälla åren 2022 – 2027. Riskhanteringsplanen är en revidering av nu gällande plan och arbetet sker enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker.

Samråd om planen pågår och allmänheten och särskilt berörda ges möjlighet att lämna synpunkter på planen. Läs mer och ta del av planen och tillhörande bilagor i nyheten:

Samråd om riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort

Synpunkter kan lämnas via post till Länsstyrelsen Örebro, 701 86 Örebro eller till orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2021.

Kontakt