Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Positiva röster om Örebro som centrum för civila försvaret i Mellansverige

Örebro föreslås bli centrum för ledningen och samordningen av det civila försvaret i Mellansverige. Detta besked får varmt mottagande av flera av företrädarna för organisationer som samverkar inom totalförsvaret.

Här är några av de positiva rösterna:

Landshövding Maria Larsson:
– Det är glädjande att utredaren dragit samma slutsats som vi – nämligen att Örebro har bäst förutsättningar att samordna de civila försvarsåtgärderna inom vårt civilområde. Här låg också tidigare det civilbefälhavarkansli som fanns när hotbilden under kalla kriget var påtaglig. Örebro är den klart mest centrala mötesplatsen för Mellersta civilområdet ur flera hänseenden.

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn:
– Vi är mycket nöjda med utredningens förslag och de är helt rätt ute. Vi har Sveriges bästa universitetssjukhus, ett optimalt geografiskt läge, en av Sveriges största fraktflygplatser, ett flertal centrallager och en väl fungerande logistiksektor. Dessutom kan vi tillgodose en stabil och trygg elförsörjning.

Kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Kenneth Handberg:
– Utredningen har kommit med ett mycket välkommet förslag. I Örebro byggs en ny larm- och ledningscentral som kommer att bidra till att öka samverkan vid krissituationer och kunna hantera räddningsarbetet bättre. Örebro är dessutom huvudort för polisregion Bergslagen. En god samverkan med regioner och kommuner är centralt för uppbyggnaden av det civila försvaret, säger ordförande i kommunstyrelsen i Örebro.

Rektor på Örebro universitet, Johan Schnürer:
– Örebro universitet har goda möjligheter att kompetensförsörja en civilområdesorganisation. Vi står starka inom medicin och vårdvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, teknik, och inte minst AI. Vårt nya forskningscenter för hållbar logistik och vårt Centrum för kriskommunikation blir viktiga tillgångar.

Chefen för Västra militärregionen, överste Peter Hederstedt:
– Vi är glada och nöjda över det goda samarbetet vi har med länsstyrelsen, samt jag personligen med landshövdingen, och har det största förtroende för dem. Jag gratulerar dem till att bli föreslagen som huvudort i Mellersta civilområdet, säger chefen för Västra Militärregionen.

Verksamhetsansvarig på Civilförsvarsförbundet i Örebro län, Göran Fogelström:
– Civilförsvarsförbundet i Örebro län är mycket glada att huvudorten för Mellersta civilområdet kommer att vara i Örebro.

Förra statsrådet, generaldirektören och landshövdingen Barbro Holmberg överlämnade i dag, måndag 1 mars, till regeringen sin utredning Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. Hon fick utredningsuppdraget av inrikesminister Mikael Damberg i april 2019. Utredningen ska leda till att Sverige stärker sin civila förmåga att hantera höjd beredskap och krig och ge förslag till tydliga ansvarsförhållanden inom det civila försvaret. Men också att komma med förslag till ny struktur för att Sverige bättre ska hantera fredstida kriser såsom skogsbränder och väderkatastrofer.

När det gäller det civila försvaret så föreslås samma regionala indelning som landets sjukvårdsregioner har. Det betyder sex områden och Örebro län ingår i ett civilområde med sex andra län, nämligen Värmlands-, Dalarnas-, Västmanlands-, Gävleborgs, Uppsala och Södermanlands län.

Länsstyrelsen i Örebro län föreslås leda och samordna Mellansveriges civila försvar. Landshövdingen blir civilområdeschef och förslaget är att Försvarsmakten ska få en ny regional indelning som sammanfaller med det civila försvarets karta.

Kontakt