Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd krävs för yrkesmässig hundrastning

Bedriver du yrkesmässig hundrastning? Då behöver du ansöka om tillstånd. Länsstyrelsen har uppmärksammat att verksamheter som bedriver hundrastning har blivit fler i länet. Vi vill därför informera om de tillstånd som kan behövas för att bedriva hundrastning och annan verksamhet med hundar.

Länsstyrelsen har i samråd med Jordbruksverket bedömt att hundrastning som bedrivs yrkesmässigt ska ha tillstånd. Jordbruksverket likställer hundrastningsverksamhet med förvaring och utfodring av hund. Förvaring av djur betyder att man tar emot andras djur mot ersättning. Du som bedriver yrkesmässig hundrastning behöver därför ansöka om tillstånd. Är du osäker på om din hundrastning är yrkesmässig kan du läsa mer på Skatteverkets webbplats.

Näringsverksamhet på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vem kan söka tillstånd?

Både fysiska och juridiska personer kan söka tillstånd. Det betyder både enskilda personer och föreningar, kooperativ eller företag. Om flera enskilda personer vill ha ett gemensamt tillstånd bör de gå ihop i till exempel en förening. Undantag kan gälla för personer i gemensamt hushåll som har verksamhet i hemmet.

Vad är tillståndspliktig verksamhet?

Tillstånd krävs för verksamhet som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur, eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring. Det framgår ur 6 kapitlet 4 § djurskyddslagen (2018:1192).

Följande verksamheter med hund anses vara av större omfattning:

 • hållande av 10 eller fler hundar äldre än 12 månader,
 • uppfödning av 3 eller fler kullar per år,
 • upplåtande av 3 eller fler hundar per år,
 • försäljning av hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning,
 • försäljning av 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning, samt
 • förvaring eller utfodring av 4 eller fler hundar.

Yrkesmässiga verksamheter med djur ska ha tillstånd från Länsstyrelsen från och med det första djuret. Du måste söka tillstånd oavsett om du har verksamheten i ditt hem eller på annan plats. Lokalerna ska godkännas av Länsstyrelsen. Om du byter lokaler måste du söka nytt tillstånd.

Så sköter du din hund på Jordbruksverket webbplats.länk till annan webbplats

Krav på yrkesmässig hundrastning

Fordon i din verksamhet

Om du transporterar hundar i din verksamhet ska fordonet besiktigas av Länsstyrelsen innan det får användas. Vid yrkesmässig verksamhet kan även andra tillstånd behövas så som transportörtillstånd och yrkestrafiktillstånd. Tillstånden söks hos och utfärdas av Jordbruksverket respektive Transportstyrelsen.

Djurtransporter på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Yrkestrafiktillstånd på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Personal och kompetens

Det ska finnas tillräckligt med personal för att bedriva din verksamhet. Du behöver ha rätt kompetens genom utbildning eller motsvarande erfarenhet. Det är Länsstyrelsen som avgör om du har de rätta förutsättningarna.

För tillståndspliktig hundhållning gäller följande kompetenskrav:

 • Hundens beteende inklusive oönskade beteenden som påverkar djuret eller övrig hundhållning negativt.
 • Hundens grundläggande fysiologiska behov inklusive rörelsebehov.
 • Hundens behov av en god social och fysisk miljö.
 • Stress hos hund.
 • Enklare smittskydd.
 • Tillsyn och skötsel av hundar samt enklare hundsjukvård.
 • Djurskyddslagstiftningen.
 • Raskunskap.
 • Avelsrelaterade problem inom hundpopulationen som berörs.
 • Praktik.*

*Länsstyrelsen i Örebro län bedömer att praktiktiden bör vara minst två veckor.

Så söker du tillstånd

Du söker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du har din verksamhet. Du hittar e-tjänsten på vår webbsida ”Tillstånd för sällskapsdjur och häst” genom att följa länken nedan.

Tillstånd för sällskapsdjur och häst (med e-tjänst)

Om Länsstyrelsen inte ger din verksamhet tillstånd har du möjlighet att överklaga beslutet. I beskedet från oss får du veta hur du kan överklaga.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd för verksamhet som kräver att du har det. Den som driver en verksamhet utan tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00