Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, Lennartsfors AB, Årjängs kommun

Lennartsfors AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för verkstadsindustrin på fastigheten Trankils-Elovsbyn 1:40 i Årjängs kommun. I ansökan ingår en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på Bygg- och miljökontoret (Storgatan 66, Årjäng) i Årjängs kommun.

För att yttra dig

Eventuella synpunkter lämnas senast den 22 mars 2021 till:

orebro@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Ange ärendets diarienummer 551-7654-2020.

Kontakt