Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika kommun

Arvika Fjärrvärme AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till eldning av bioolja vid Styckåsverket i Arvika samt ändring av villkor för bl.a. buller. I ansökan ingår en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på Stadshuset i Arvika kommun.

För att yttra dig

Eventuella synpunkter lämnas senast den 22 mars 2021 till:

orebro@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Ange ärendets diarienummer 551-8084-2020.

Kontakt