Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, Adriansson Schakt och Transport AB, Hallsbergs kommun

Adriansson Schakt och Transport AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till utökad avfallsverksamhet på fastigheten Vissberga 8:3 i Hallsbergs kommun. I ansökan ingår en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på Kommunhuset i Hallsberg.

För att yttra dig

Eventuella synpunkter lämnas senast den 11 mars 2021 till:

orebro@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Ange ärendets diarienummer 551-4950-2020.

Kontakt