Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut, grustäkt på fastigheten Södra Björnfall 2:13, Askersunds kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har den 10 februari 2021 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till grustäkt på fastigheten Södra Björnfall 2:13 i Askersunds kommun.

Beslutet finns tillgängligt på kommunhuset (Stöökagatan 8) i Askersunds kommun till och med den 17 mars 2021.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit senast den 17 mars 2021 till:

orebro@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Ärendets diarienummer, 551-1017-2020, bör anges.

Kontakt