Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, A-Återvinning i Örebro AB, Kumla kommun

A-återvinning i Örebro AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till utökad avfallshantering på fastigheterna Kvarntorp 1:8 och Östersätter 2:1 i Kumla kommun. I ansökan ingår en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på Stadshuset, Torget 1 i Kumla.

För att yttra dig

Eventuella synpunkter lämnas senast den 11 mars 2021 till:

orebro@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Ange ärendets diarienummer 551-6972-2020.

Kontakt