Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skatteavdrag ersätter stöd till solceller

Illustration, solcellsanläggning

Det statliga stödet för solceller ersätts med ett skatteavdrag från 2021 för privatpersoner, så kallat skatteavdrag för grön teknik. Det innebär att man inte längre kommer kunna ansöka om stöd för solceller hos Länsstyrelsen.

Regeringen har beslutat att avveckla det stöd till solceller som har kunnat sökas hos Länsstyrelsen. Samtidigt införs ett nytt skatteavdrag för privatpersoner för solcellsinstallation från den 1 januari 2021.

Intresset för att söka stöd för solceller har under åren varit stort. Det stora söktrycket ledde till att antalet ansökningar motsvarade mer medel än det regeringen årligen avsatt till stödet. Ett ansökningsstopp infördes den 7 juli 2020 och medlen räckte till ansökningar som kommit in före den 31 mars 2020. Regeringen beslutade den 15 januari 2021 om en ändring i förordningen om stöd för solceller. Ändringen innebär att Länsstyrelsen inte längre kan bevilja stöd till privatpersoner. För installationer som redan är gjorda under 2020 kan det finnas möjlighet att ansöka om rotavdrag i efterhand.

– Intresset för solceller har varit stort ända sedan stödet infördes, vilket varit mycket positivt. Nu ersätts stödet med ett skatteavdrag och vi hoppas att många fortsätter att investera i förnybar energi, säger Malin Rosén, enhetschef Plan och Kultur, Länsstyrelsen.

För företag och kommuner innebär den nya förordningen att stödnivån sänkts till 10 procent av kostnaderna för arbete och material samt att projektet måste vara klart senast 30 september 2021. Länsstyrelsen tar inte emot några nya ansökningar från företag och kommuner, utan kommer nu att behandla redan inkomna ansökningar i turordning och så länge som medel finns.

Kontakt