Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälmargösen kartläggas i unikt projekt

Den populära och eftertraktade Hjälmargösen ska kartläggas. Totalt har 90 gösar försetts med sändare och om två år hoppas Länsstyrelsen veta mer om gösens liv under vattenytan.

Projektet ska kartlägga hur gösen rör sig i Hjälmaren, var den letar föda, leker och fortplantar sig och när på året den befinner sig på olika platser i sjön. Syftet med projektet är att få ökade kunskaper och underlag för en bättre förvaltning av gösen och gösfisket i Hjälmaren.

– Om två år hoppas vi ha mer kunskap om hur gösen beter sig och på så vis kunna skapa bättre förutsättningar för ett hållbart livskraftigt fiske i Hjälmaren. Resultatet av projektet kommer också att ligga till grund för den förvaltningsplan som ska ta fram för fisk och fiske i Hjälmaren, säger Martin Engström, fiskerikonsulent Länsstyrelsen i Örebro län.

Totalt har 90 gösar fått en sändare och märkning med en gul plastbricka. Sändarna registrerar gösens vandringsmönster med hjälp av 60 stycken akustiska mottagare, så kallade loggrar, som placerats ut på strategiska platser i hela Hjälmaren. Den som fångar en gös med gul plastbricka ska varsamt släppa tillbaka gösen i vattnet igen.

Projektet genomförs av länsstyrelserna runt Hjälmaren och Mälaren, forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå, Karlstads universitet och i samarbete med Hjälmarens yrkesfiskare.

Pressbilder

Gustav Hellström SLU och Martin Engström länsstyrelsen
märker gös. Foto Hans Johansson
En sändarförsedd och brickmärkt gös återfår friheten som
forskningsfisk. Foto Martin Engström, Länsstyrelsen.
Sändare som opererats in i gösens bukhåla. Foto Martin
Engström, Länsstyrelsen

Kontakt

Gustav Hellström

SLU Umeå Institutionen för vilt, fisk och miljö
Universitetslektor/forskare