Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut. I Örebro län pågår förberedelserna inför uppdraget.

– Länsstyrelsen har under coronapandemin fått flera uppdrag från regeringen. Uppdraget om tillsyn utifrån pandemilagen är ett av de större så här långt. Vi är väl förberedda och har kontaktvägar och rutiner upprättade sedan vårt arbete med efterlevnadsuppdraget. Tillsynsuppdraget blir ytterligare ett verktyg för att bromsa smittspridningen, säger landshövding Maria Larsson.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser (inklusive exempelvis köpcentrum, serviceställen och butiker), allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster. Uppdraget gäller från den 10 januari och fram till 30 september – samma tidsperiod som lagen. Fler verksamheter kan komma att omfattas om regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Länsstyrelsen utfärdar nya föreskrifter eller fattar nya beslut.

Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Tillsynen ska utgå från ”risk och väsentlighet” och bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Länsstyrelsen ska kontrollera att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

– Länsstyrelsen har stor vana av att arbeta med tillsyn, samtidigt som det blir en omställning för myndigheten och för vissa medarbetare att genomföra tillsyn utifrån en helt ny lag. Tanken med tillsynen är att verksamheter i första hand frivilligt ska rätta till de brister som påpekas. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder och i särskilda fall stängning av verksamheter, säger Malin Ahlm, tillförordnad enhetschef Miljöskydd, Länsstyrelsen.

I Örebro län skapas en särskild arbetsgrupp som bemannas med medarbetare med erfarenhet av tillsynsverksamhet och som kan sätta sig in i och hantera ett nytt rättsområde.

Mer information om tillsynen kommer på Länsstyrelsens webbplats i början av nästa vecka.

Kontakt