Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vinnaren av Örebro läns jämställdhetspris 2020

Foto på vinnaren av Örebro läns jämställdhetspris 2020

Magdalena Åsgärde

Magdalena Åsgärde tilldelades årets jämställdhetspris för sitt outtröttliga engagemang som ledare för projektet Kvinna i fokus.

Årets nominerade inspirerar och ger oss goda exempel på bra jämställdhetsarbete i länet och man kan inte annat än att känna sig glad och stolt över att få uppmärksamma det arbete som utförs. Magdalenas arbete har gjort skillnad för asylsökande kvinnor och det träffar en rakt i hjärtat, säger Maria Larsson, ordförande för jämställdhetsrådet och landshövding i Örebro län.

Juryns motivering

Magdalena Åsgärde har med sitt outtröttliga engagemang som ledare för projektet Kvinna i fokus haft avgörande betydelse för asylsökande kvinnors trygghet och inkludering i det svenska samhället.

Jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En av de grupper som står allra längst ifrån denna ambition är asylsökande kvinnor, vilka ofta befinner sig utanför samhället och uppger att de mår både psykiskt och fysiskt sämre än svenskfödda kvinnor. Genom projektet har asylsökande kvinnor fått möjlighet att öka sin psykiska och fysiska hälsa genom social gemenskap, regelbunden träning, språkträning och samtal kring samhället, hälsa, sexualitet och jämställdhet. Resultatet har blivit att kvinnorna inte bara ökat sitt välmående utan också stärkts till att bli mer medvetna om sina rättigheter samt ökat sina möjligheter till inkludering i samhället. På kvinnornas initiativ har också grupper med deras män startat där samtal om jämställdhet i svensk kontext förs. Magdalena Åsgärde är med projektet Kvinna i fokus en förebild för ett praktiskt och livsförändrande jämställdhetsarbete.

Vi står bakom priset

Bakom priset, som delas ut för andra året i rad, står Örebro läns jämställdhetsråd* och Länsstyrelsen i Örebro län. Priset uppmärksammar och hedrar ett bra jämställdhetsarbete som bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. Syftet med priset är att uppmärksamma och sprida goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet.

*) Örebro läns jämställdhetsråd är ett forum för samverkan kring jämställdhetsarbetet i Örebro län och de jämställdhetspolitiska målen. Följande aktörer är representerade i rådet:

Arbetsförmedlingen
Business Region Örebro
Försäkringskassan
Karlskoga och Degerfors kommuner
Lindesbergs kommun
LO
Länsstyrelsen i Örebro län
Polisen
Region Örebro län
Svenskt näringsliv
Sydnärkes utbildningsförbund
TCO
Örebro kommun
RF-SISU Örebro län
Örebro universitet

Kontakt