Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två lodjur får fällas i licensjakten 2021

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län. Totalt får högst två lodjur fällas under 2021 års licensjakt som äger rum i mars månad

Lodjursjakten startar den 1 mars 2021 och varar som längst till och med den 31 mars 2021. De två lodjuren får fällas inom det södra jaktområdet med väg E18/E20 som nordlig gräns under perioden 1–14 mars, därefter får licensjakten ske i hela länet under perioden 15–31 mars.

Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns 7,5 familjegrupper (hona med ungar) i Örebro län, vilket motsvarar ungefär 45 lodjur. Eftersom lodjurspopulationen i Örebro län ligger över den fastställda miniminivån på sju föryngringar bedömer Länsstyrelsen i Örebro län att det finns utrymme för en begränsad licensjakt på två individer år 2021.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, både nationellt, såväl som i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 100 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus (870 lodjur).

Kontakt