Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny karttjänst för klimat i Örebro län

Nu finns en karttjänst där vi samlat olika klimatrelaterade planeringsunderlag för Örebro län som ska underlätta i arbetet med klimatanpassning. Kartan kan också vara till nytta för andra professionella användare och privatpersoner som vill veta mer om var det finns risker för exempelvis skred och översvämningar i vårt län.

I webbkartan finns olika skikt för skyfall, översvämningar, risker för ras och skred, nederbörds- och temperaturkartor med mera. Kartorna har tagits fram av myndigheter som MSB, SMHI och Länsstyrelsen och enskilda kommuner. Kommunerna har till exempel bidragit med skyfallskartor över tätorter.

Vi har velat samla klimatrelaterade kartor på ett ställe för att informationen ska kunna spridas till fler och att de framtagna kartorna ska komma till användning för så många som möjligt. Skyfall och översvämningar blir mer frekventa i framtiden och kartunderlag för detta behövs inom planering av stort som smått. Torka och bränder kan påverka oss allt mer och här finns även kartor inom områden som grundvatten, markfuktighet och våtmarker. Innehållet i webbkartan kommer att kompletteras och ändras allteftersom nya underlag tas fram.

Om du har frågor eller synpunkter på karttjänsten hör gärna av dig till oss via gis.orebro@lansstyrelsen.se

Kontakt