Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Färre kontanter i samhället och fler vill lära sig använda digital teknik, visar ny rapport

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020. Här konstateras att covid-19 bidragit till en påskyndad minskning av kontanter i samhället. Samtidigt verkar motivationen till att lära sig digital teknik ha ökat under året.

På landsbygden ser vi inte att covid-19 har bidragit till lika stora förändringar i hur man betalar. Det beror förmodligen på att alternativet att handla på nätet i den lokala butiken inte finns i lika stor utsträckning som på större orter, säger Åsa Lindin processledare för grundläggande betaltjänster vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Liksom tidigare år bedömer en majoritet av länsstyrelserna att tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. Detta beror framförallt på att digitala tjänster används i stor utsträckning. Men tillgången till betaltjänster varierar med användaren och svårigheter finns i högre utsträckning bland äldre, asylsökande, nyanlända och hos personer med vissa funktionsnedsättningar.

Vi ser att i dessa grupper är kontantanvändningen högre och behovet av personlig service och utbildningsinsatser större eftersom fler individer inte är digitalt delaktiga, säger Josefine Eklund, processledare för grundläggande betaltjänster.

Situationen sämre för äldre

Länsstyrelserna bedömer även att betaltjänstsituationen för äldre har försämrats ytterligare under året. Det beror framförallt på den fysiska distanseringen under pandemin och att möjligheten att betala med kontanter har försämrats. Samtidigt verkar den digitala delaktigheten ha fått en skjuts framåt under året.

En del av de som hittills inte lärt sig den nya tekniken har blivit motiverade till det under året. Fler äldre har upptäckt möjligheterna med digitala lösningar för att handla och hålla kontakten med familj och vänner, säger Josefine.

Insatser för ökad tillgång och kunskap

För att öka tillgången till grundläggande betaltjänster ger länsstyrelserna idag statligt stöd till 50 betaltjänstombud runt om i landet. Från och med i år finns ett av dem i Örebro län. Ett ombud kan till exempel vara en lokal dagligvarubutik där man kan ta ut kontanter, betala räkningar eller där företag och föreningar kan sätta in dagskassan.

Trots att pandemin inneburit att många aktiviteter har fått ställas in eller planeras om har vi ändå lyckats skala upp utbildnings och informationsinsatser i länet med allt ifrån individuell hjälp och digitala föreläsningar till musikuppträdande utomhus blandad med information. Intresset har varit stort. Det beror i mångt och mycket på ett gediget samarbete med olika aktörer som bland annat pensionärsföreningar.

Vi når dem som har visst intresse men tyvärr finns det individer vi inte når och som kanske mest behöver det, avslutar Åsa.

Ta del av hela rapporten

Kontakt