Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extra ljus riktas mot våld i nära relationer

Vinna som blickar bortåt mot horisonten

Foto:Mostphotos

Under En vecka fri från våld uppmärksammas arbetet mot mäns våld mot kvinnor extra mycket. I år befarar många en ökning av våld i hemmet eftersom riskfaktorerna ökat med anledning av pandemin.

Mer tid i hemmet har lett till att det är svårare för våldsutsatta att nå hjälpen. Det känns därför viktigt att vi når ut till alla dem som behöver hjälp. Vi vill även nå ut till våldsutövare och uppmanana dem till att söka hjälp och lyfta anhöriga och närstående som viktiga personer som kan larma och stötta, säger Madina Sidiki, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Den här typen av brott förekommer i alla former av relationer och i alla samhällsgrupper, säger Fanny Rizko Eyabi, utredare på brott i nära relation vid polisen i Örebro

Det är inte alltid så lätt att, som närstående eller utomstående, läsa av signalerna att något är fel i en relation där våld förekommer. En person som är våldsam uppfattas många gånger utåt som väldigt omtänksam, kärleksfull och uppvaktande mot sin partner. Om du själv blir utsatt för våld eller misstänker att någon i din närhet blir, anmäl till polisen genom att ringa 114 14 eller 112 om det är akut.

En vecka fri från våld är ett initiativ som leds av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka med fokus på det förebyggande arbetet som syftar till att höja kunskapen hos de som möter våldsutsatta och en vecka då vi gör extra satsningar för att nå ut till alla berörda.

I Örebro län har vi en väl fungerande samverkansplattform för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Det är viktigt att tänka på att våldet kommer att finnas kvar även efter pandemin och att vi tillsammans behöver fortsätta utveckla bland annat det förebyggande arbetet, säger Madina.

Kontakt

Fanny Rizko Eyabi

Utredare på brott i nära relation vid polisen i Örebro

Telefon 070-5632165