Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Begäran om yttrande över länsstyrelsens konsekvens­utredning

Nu kan du yttra dig över Länsstyrelsens konsekvensutredning om föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det nya coronaviruset.

Länsstyrelserna i Örebro län har den 23 november 2020 meddelat nya föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridning av covid-19. Föreskrifterna träder i kraft den 24 november 2020 och gäller tills vidare.

Du har möjlighet att yttra dig över konsekvensutredningen som tagits fram efter att Länsstyrelsen beslutat om föreskrift (18FS 2020:5) Pdf, 53.1 kB, öppnas i nytt fönster. om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det nya coronaviruset.

Lämna in ditt yttrande på konsekvensutredningen så snart som möjligt, dock senast den 1 december 2020. Konsekvensutredningen är också remitterad till kommuner, regionen, representanter för näringsliv med flera. Inkomna synpunkter är av betydelse i det kommande arbetet med att kontinuerligt ompröva föreskrifterna och remissvaren blir en del i Länsstyrelsens beslutsunderlag

Lämna in ditt yttrande

Svaren bör lämnas via e-post till orebro@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 213-7906-2020 i ämnesraden på meddelandet.

Kontakt