Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för våld i hemmet ökar under pandemin – ny kampanj stödjer det våldsförebyggande arbetet

Kampanbild med texten: Våga berätta. Det finns hjälp att få! Kontakta socialtjänsten i din kommun, eller ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Du kan vara ananym. Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna - Tillsammans mot våld.

Bild: Gullers Grupp

Pandemin har medfört begränsningar i vardagen och påverkan på individnivå – med det ökar också riskerna för att utsättas för våld i hemmet. För att stärka arbetet mot våld i nära relationer och nå ut till våldsutsatta arbetar länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med kampanjen Tillsammans mot våld.

Kampanjen är extra viktig nu med bakgrund till våra lokala restriktioner då vi i nuläget endast fritt kan röra oss i mataffärer och apotek. Eftersom isoleringen ökar och vi tappar naturliga kontakter med människor runt i kring oss så som kollegor, vänner och grannar och vi är alltmer ensamma. Detta leder till minskade skyddsfaktorer som ökar riskerna för våld, säger Madina Sidiki, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten arbetar med regeringens nationella strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna har dessutom ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för att strategin ska få genomslag i länen genom att stödja kommunerna i deras våldsförebyggande arbete.

I Örebro län har vi en väl fungerande samverkansplattform för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Nu förstärker vi samarbetet genom kampanjen som underlättar för länets aktörer att gemensamt nå ut till både våldsutsatta, våldsutövare och till anhöriga, säger Madina.

I över 300 butiker i landet visas bildspel som lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp. Utöver det finns material att sprida i form av affischer och filmer för sociala medier.

Nu hoppas vi att alla aktörer i länet hakar på. Tillsammans mot våld!

Kontakt