Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommunerna i länet överens om fördelningen av nyanlända i länet för 2021

Länsstyrelsen har fastställt de så kallade kommuntalen för 2021, det vill säga hur många nyanlända med uppehållstillstånd som länets kommuner ska ordna bostäder till.

Kommunerna i vårt län tar fortfarande ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända. Vid omfördelning har vi utifrån lagens intentioner i stort tillgodosett kommunernas önskemål, säger landshövding Maria Larsson.

Migrationsverket bedömer att det nästa år finns behov av att anvisa 7 500 nyanlända till kommuner i hela landet för att de ska få bostäder. 158 av dessa ska anvisas till kommuner i Örebro län. Länsstyrelsen beslutar fördelningen mellan länets kommuner. Efter att ha samrått med kommunerna blev det följande fördelning:

Tabellen visar fördelningen för 2021

Kommun

Kommuntal 2021

Askersund

17

Degerfors

4

Hallsberg

3

Hällefors

0

Karlskoga

11

Kumla

12

Laxå

30

Lekeberg

14

Lindesberg

0

Ljusnarsberg

0

Nora

9

Örebro

58

Länstal

158

Fördelningen bygger på flera faktorer, såsom tidigare mottagning av nyanlända, antal nyanlända som ordnar bostad i respektive kommun på egen hand, antal asylsökande i kommunen samt befolkningsutveckling och arbetsmarknad.

Migrationsverket uppskattar att det i Örebro län nästa år väntas bosätta sig sammanlagt 503 nyanlända som fått uppehållstillstånd. 158 behöver stöd med att hitta bostad genom anvisning till kommuner i enlighet med de kommuntal som fastställs av Länsstyrelsen, resterande ordnar bostäder på egen hand.

Kontakt