Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antalet coronafall fortsätter öka i Örebro län

Det totala antalet coronapositiva och även andelen smittade bland befolkningen i Örebro län fortsatte öka under vecka 41. Flest antal smittade finns i åldersgruppen
20–29 år, som också är den åldersgrupp där flest har provtagit sig. Detta framgår av lägesbilden som Länsstyrelsen skickat till regeringen.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av veckans lägesbild över situationen i Örebro län som skickats till regeringen:

  • Region Örebro län rapporterar att det under vecka 41 togs fortsatt mycket prover och ökningen i andel och totalantal positiva fortsätter. Av cirka 5 000 tagna prover var 4,8% positiva vilket motsvarar runt 80 fall/100 000 invånare. Sett till fall per åldersgrupp finns högst antal provtagna och flest fall i gruppen 20–29 år.

  • Region Örebro län rapporterar att provtagningsenheterna är i fas avseende vilken efterfrågan det är på provtagning och att det finns god möjlighet till provtagning i länet. Däremot ser regionen en skillnad mellan olika postnummer i hur man verkar nyttja testningsmöjligheterna.

  • En kommun rapporterar att efterlevnaden följs i mindre utsträckning av ungdomar/yngre grupper samt om svårigheter att nå ut med budskapen till denna grupp.

  • En kommun rapporterar om svårigheter att efterleva rekommendationerna i vissa situationer. Detta gäller framför allt vid matbespisningar och på skolbussar och även i undervisningssituationer.

Kontakt