Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Påtaglig ökning av positiva covid-svar i länet

I den senaste lägesbilden över coronasituationen konstateras nu att smittspridningen i Örebro län verkar ha ökat.
Åtminstone så har antalet positiva svar från provtagningarna mer än fördubblats. (Från ca1,3 procent till 3,4 procent från vecka 39 till vecka 40.)

– Det är viktigt att de här oroväckande signalerna når ut så att vi fortsätter med våra försiktighetsrutiner, säger landshövding Maria Larsson. Men det visar också vikten av att ha den kapacitet på antal provtagningar som regionen nu har. Det ger oss tidiga insikter och bättre beredskap att mota spridning.

Region Örebro län rapporterar att ökningen omfattar såväl personal som allmänhet och bedömer att ökningen inte kan förklaras av ökad provtagning, eftersom mängden prover varit ungefär oförändrad senaste fyra veckorna (4 655 prover vecka 40.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av veckans lägesbild över situationen i Örebro län som skickats till regeringen:

  • Region Örebro län rapporterar att ingen covidpatient vårdas på vårdavdelning eller på intensivvårdsavdelning (4/10). Beredskap finns för att skala upp vårdplatserna vid behov.
  • Region Örebro län rapporterar att provtagningsenheterna är i fas avseende vilken efterfrågan det är på provtagning och att det finns god möjlighet till provtagning i länet.
  • Region Örebro län rapporterar om en påtaglig ökning i antal positiva prover, från ca 1,3% till 3,4% positivitet mellan vecka 39 och vecka 40. Ökningen omfattar såväl personal som allmänhet. Ökningen kan inte förklaras av ökad provtagning då provtagningsvolymen varit ungefär oförändrad senaste 4 veckorna (4 655 stycken prover vecka 40)
  • Region Örebro län har tagit fram informationsmaterial att använda i samband med smittspårningssituationer.
  • En kommun rapporterar om hårt tryck på SÄBO vad gäller besökare.
  • Två kommuner signalerar oro för eventuell ökad smittspridning i och med att besöksförbudet hävts.
  • En kommun rapporterar en allmän oro för eventuell ökad smittspridning och konsekvenser för verksamheterna.
  • Företaget Epiroc Rock Drills AB meddelade i dag 5 oktober att man säger upp 175 personer i Örebro, detta beror delvis på pandemin

Kontakt