Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter sex vargar i Örebro och Västmanlands län

Länsstyrelserna i Västmanlands och Örebro län har tagit beslut om licensjakt efter varg 2021. Vinterns jakt omfattar totalt sex vargar i Vidalnreviret som ligger på gränsen mellan de två länen.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir där den är som störst. Jakten startar den 2 januari 2021 och pågår som längst till och med den 15 februari. Var vargjakten kan bedrivas beror på var det är tätast med vargrevir och det mellersta rovdjursförvaltningsområdets miniminivå.

Vargar i Vidalnreviret har under perioder rört sig nära bebyggelse och på gårdar och har under lång tid orsakat oro för boende. Västmanland och Örebro län har i över 15 år haft vargrevir i gränslandet mellan länen. Där finns också en av Sveriges högsta tätheter av vargrevir. Vidalnreviret gränsar till flera andra vargrevir. Enligt det senaste årets inventering finns det heller ingen genetiskt viktig varg i området. Sammantaget uppfyller därför reviret de kriterier som viltförvaltningsdelegationen har satt upp för eventuell licensjakt.

Bred förankring över länsgränser

Länsstyrelserna i Västmanlands län och Örebro län har tagit sina beslut om licensjakt gemensamt eftersom licensjakten rör vargar i ett gränsrevir och för att jakten ska kunna bedrivas under samma förutsättningar oavsett län.

De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt. Inriktningen om jaktuttag är tagen i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. I området ingår Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Uppsalas, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands och Örebro län. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjursförvaltningen ska vara regionaliserad.

Licensjakten omfattar totalt 24 vargar och länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

  • Värmland – 6 vargar
  • Örebro och Västmanland – totalt 6 vargar
  • Gävleborg – 12 vargar


Kontakt