Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt få inlagda på covidavdelningar i länet

Det är få som vårdas på covidavdelningar och ingen som vårdas på IVA i Örebro län. Samtidigt kommer rapporter om att det är trängsel på vissa ställen i länet och att efterlevnaden varierar i alla delar av befolkningen. Detta framkommer av lägesbilden som Länsstyrelsen har skickat till regeringen.

– Glädjande nyheter att det nu nästan är tomt på covidavdelningar i länet och att många kan njuta av de sista varma sommardagarna. Nu är det viktigt att vi i länet hjälps åt för att fortsätta hålla siffrorna på en låg nivå. Detta gör vi genom att fortsätta hålla avstånd och att tvätta händerna ofta och noga, säger landshövding Maria Larsson.

Länsstyrelsen har kvar sin krisorganisation trots det minskade smittoläget. Krisorganisationen arbetar med samhällsstörningar kopplade till covid-19.

Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av veckans lägesbild över situationen i Örebro län som skickats till regeringen:

  • Region Örebro län rapporterar att det är få inlagda patienter med konstaterad covid-19 och att man drar ner på antalet covidplatser. Beredskap finns för att skala upp vårdplatserna vid behov.
  • Region Örebro län rapporterar att de sannolikt inte når alla grupper i samhället med information om vikten av provtagning.
  • Region Örebro län har börjat kalla in patienter inom 70+ och riskgrupper till ordinarie besök, exempelvis till tandvården.
  • Efterlevnaden varierar bland allmänheten. Det allmänna intrycket är att rekommendationer i det stora hela följs. Viss trängsel har rapporterats vid badplatser och restauranger. Några aktörer rapporterar att 70+ och riskgrupper inte undviker att vistas på platser där människor samlas.
  • Allt fler aktörer anpassar sina verksamheter och inför åtgärder för att öka efterlevnaden, exempelvis flyttar fritidsverksamheter utomhus till parker och grönområden.
  • Det förs diskussioner i kommunerna kring hur man ska bedriva politiska möten framöver och möjligheten till att ha fysiska möten, exempelvis kommunfullmäktigemöten.
  • Inget boende i länet har för tillfället pågående smitta (24/8).

Kontakt