Publiceringsdatum: 20 augusti 2020

Senast uppdaterad: torsdag 20 augusti, 00.30

Beslut, bergtäkt på fastigheterna Bollsbyn 1:3, 1:29 och 1:30, Säffle kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län har den 17 augusti 2020 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till LBC Värm-Dal AB för fortsatt och utökad bergtäkt på fastigheterna Bollsbyn 1:3, 1:29 och 1:30 i Säffle kommun.

Beslutet finns tillgängligt på Stadshuset i Säffle till och med den 21 september 2020.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit senast den 21 september 2020 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se

Ärendets diarienummer, 551-7489-2019, bör anges.

Kontakt