Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spridningstakten minskar igen – tillbaka på lägre nivå

Det är fortsatt få personer inlagda med konstaterad coronasmitta. Och efter att spridningstakten ökat under två veckors tid har den gått ner och är tillbaka på liknande nivåer som vecka 32. Efterlevnaden av rekommendationerna varierar bland allmänheten. Detta framgår i den aktuella lägesbilden som vi skickat till regeringen.

– Det är viktigt att vi fortsätter hålla i och fortsätter att hålla ut. Att efterlevnaden varierar bland allmänheten kan leda till en ny våg av smitta vilket kan göra att pandemin och restriktionerna förlängs. Att hålla avstånd är att visa omtanke, säger landshövding Maria Larsson.

Länsstyrelsen gick upp i stabsläge i mars månad för att klara av olika typer av samhällsstörningar som covid-19 förde med sig. Även om det i denna veckas lägesbild är betydligt färre som behöver vård, så väljer Länsstyrelsen i Örebro län att ha kvar sin krisorganisation.

Sammanfattning

Här är en sammanfattning av veckans lägesbild över situation i Örebro län som skickats till regeringen:

  • Länets kommuner rapporterar ett generellt stabilt och lugnt läge inom verksamheterna.
  • Inget boende i länet har fall av covid-19 (18/8).
  • Region Örebro län rapporterar att det är få inlagda patienter med konstaterad covid-19. Beredskap finns för att skala upp vårdplatserna vid behov.
  • Efterlevnaden varierar bland allmänheten. Det allmänna intrycket verkar vara att rekommendationer i det stora hela följs. Viss trängsel har rapporterats vid badplatser och restauranger. Några aktörer rapporterar att 70+ och riskgrupper inte undviker att vistas på platser där människor samlas.
  • Enligt Arbetsförmedlingen har den öppna arbetslösheten i länet under vecka 33 sjunkit med 43 personer till totalt 8 529 personer. Jämfört med samma period från föregående år är det en ökning med 3 313 personer.
  • Enligt Tillväxtverket har totalt 1 493 företag i Örebro län beviljats stöd för korttidsarbete. Företagen har totalt tagit del av drygt 491 miljoner kronor. Totalt omfattas 9 959 personer. (Statistiken publicerad 17 augusti).

Kontakt