Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lugnare sjukläge – men länet rustar för att hantera nya utbrott i höst

Sjukdomsläget i coronapandemin är oförändrat och under kontroll för länets sjukvård. Men många näringsidkare upplever att det är svårt att nå fram med budskapet att följa myndigheternas rekommendationer. Länsstyrelsen har nu fastställt en plan för att möta eventuella nya utbrott av covid-19 i höst. Det här framgår i den aktuella lägesbilden som Länsstyrelsen skickat till regeringen.

– Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten skissat på inför hösten har vi planlagt hur vi ska organisera oss för att möta eventuella nya utbrott som befaras efter skolstart och efter att semestrarna övergått till vardag igen, rapporterar landshövding Maria Larsson. Vi behöver fortsätta omprioritera verksamhet även i fortsättningen för att kunna vara på tårna.

Alla länsstyrelser har i uppdrag att göra en plan för eventuellt nya utbrott i höst. Länsstyrelsen i Halland ska sedan senast 1 september skicka över en samlad bild till regeringen över hur alla län planlägger för att kunna möta nya utbrott.

Länsstyrelsen gick upp i så kallat stabsläge i mars i år för att klara mångfalden av samhällsstörningar som covid-19 förde med sig.

Även om det i denna veckas lägesbild är betydligt färre som behöver vård, så väljer Länsstyrelsen att ha kvar sin krisorganisation.

Här är denna veckas lägesbild över situationen i Örebro län som nu skickats till regeringen i sammanfattning:

  • Länets kommuner rapporterar att läget är oförändrat, under kontroll och hanterbart. Läget är dock fortsatt ansträngt inom främst vård- och omsorg. Påverkan orsakas främst av brist på sjuksköterskor och till viss del undersköterskor. Ingen kommun har begärt akut stöd av skyddsmateriel.
  • Region Örebro län rapporterar fyra inlagda patienter på sjukhus varav två på IVA.
  • Inget boende i länet har fall av covid-19 (10/8).
  • Den öppna arbetslösheten i länet uppgår till totalt 8 572 personer. Jämfört med föregående år är det en ökning med 2 896 öppet arbetslösa.
  • Enligt Tillväxtverket har totalt 1492 företag i Örebro län beviljats stöd för korttidsarbete. Företagen har totalt tagit del av knappt 461 miljoner kronor. Totalt omfattas 9 949 personer. (10/8)
  • Kommunerna fortsätter med inspektioner för tillsyn över trängsel. Trots goda förberedelser och information upplever många näringsidkare det svårt att nå fram med budskapet och få efterlevnad.

Kontakt