Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen om att allt fler upplever informationströtthet: ”Fortsätt tjata på dem som inte håller avstånden”

Flera aktörer i länet har till länsstyrelsen framfört att det blir svårare att uppmana kunder eller gäster att följa myndigheternas rekommendationer om att hålla avstånd.
Detta förmedlas till regeringen i den veckovisa lägesbild över läget i Örebro län som länsstyrelsen skickat till regeringen.

En av aktörerna efterlyser kraftfullare information från myndigheterna som stöd att hålla ordning där det kan uppstå trängsel.

– Jag förstår enskilda restaurangägare, butiker, receptionister med flera att det är tufft att upprepa uppmaningarna med risk att bli bemötta med irritation. Men jag vill uppmana alla att inte upphöra med uppmaningarna. Det är de små insatserna i vardagssituationerna som betyder så mycket. Fortsätt tjata på kunder som inte håller avstånd. Det gör nytta! uppmanar landshövding Maria Larsson.

Här följer en sammanfattning av aktuell lägesbild som Länsstyrelsen i Örebro län skickat till regeringen.

Bedömning av efterlevnaden av rekommendationerna i länet

 • Det allmänna intrycket verkar vara att rekommendationer i det stora hela följs. Flera aktörer indikerar dock att människors vilja och uthållighet att efterleva myndigheternas rekommendationer samt aktörernas egna anvisningar blir allt sämre. Ett par kommuner rapporterar att det inkommit klagomål från medborgare gällande trängsel på badhus, restauranger och andra besöksmål.
 • Kommunerna fortsätter med inspektioner gällande tillsyn över trängsel. Trots goda förberedelser och information upplever många näringsidkare det svårt att nå fram med budskapet och få efterlevnad.
 • Kraftfullare information från myndigheter om att hålla avstånd önskas.

Övergripande lägesbild corona-situationen i länet

 • Länets kommuner rapporterar att läget är oförändrat, under kontroll och hanterbart. Läget är dock fortsatt ansträngt inom främst vård- och omsorg. Påverkan orsakas främst av brist på sjuksköterskor och till viss del undersköterskor. Ingen kommun har begärt akut stöd om skyddsutrustning sedan 28/4.
 • Region Örebro län rapporterar att de har fyra inlagda patienter på sjukhus varav en IVA. (3/8
 • Antal boenden i länet med fall av covid-19 uppgår för närvarande till 1 (29/7).
 • Enligt Arbetsförmedlingen har den öppna arbetslösheten i länet minskat under vecka 31 med 57 personer till totalt 8 536 personer. Jämfört med föregående år är det en ökning med 2 892 personer.
 • Totalt 54 personer har varslats om uppsägning i länet i juli (fram till den 31 juli).
 • Enligt Tillväxtverket har totalt 1485 företag i Örebro län beviljats stöd för korttidsarbete. Företagen har totalt tagit del av knappt 459 miljoner kronor. Totalt omfattas 9 895 personer. (3/8)
  Kontaktperson

Kontakt