Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronamolekyl, person med tankebubbla innehållande §?

God efterlevnad i länet men
rapporter om vissa brister

I det stora hela verkar människor som bor eller vistas i Örebro län respektera Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Men flera aktörer i Örebro län rapporterar att uthålligheten mot smittspridning har försämrats på vissa platser. Tre kommuner rapporterar också om svårigheter att klara bemanningen av sjuksköterskor. Det framgår av den lägesbild som länsstyrelsen i går, tisdag, skickade till regeringen.

Länsstyrelsen gör en lägesbild till regeringen varje vecka över situationen i länet med anledning av pandemin. Sedan några veckor rapporterar länsstyrelserna också hur myndigheternas rekommendationer efterlevs.

Här är en sammanfattning av den lägesbild som skickades från Länsstyrelsen i Örebro län till regeringen i går:

Om efterlevnaden av rekommendationerna

  • Efterlevnaden varierar hos allmänheten. Det allmänna intrycket verkar vara att rekommendationer i det stora hela följs. Flera aktörer indikerar dock att människors vilja och uthållighet att efterleva myndigheternas rekommendationer samt aktörernas egna anvisningar blir allt sämre. Ett par kommuner rapporterar att det inkommit klagomål från medborgare gällande trängsel på badhus, restauranger och andra besöksmål.
  • Kommunerna fortsätter med inspektioner gällande tillsyn över trängsel. En aktör rapporterar om en fortsatt ovilja från kunder att prata med kassapersonalen genom det plexiglas som satts upp vid kassorna. En kommun rapporterar att de upplever att efterlevnaden sköts sämre i livsmedelsbutiker jämfört med övriga samhället.
  • Populära evenemang och andra planerade aktiviteter har ställts in, sprids ut eller genomförs i andra former.
  • Tillsyn på restauranger: Breda informationssatsningar pågår ute i länet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer på webbplatser och genom skyltning och anslag. Ansvariga för besöksmål genomför åtgärder som till exempel utökade möjligheter att kunna tvätta händer, avgränsar till varannan sittplats på allmänna ytor och restauranger, begränsning av antal personer i servicehus, pooler, utställningar med mera.

Efterlevnaden inom kollektivtrafiken

  • Efterlevnaden är överlag god, men när den brister är det främst bland yngre resenärer. Beläggningsgraden inom kollektivtrafiken varierar mellan 0–50 procent. Länstrafiken har information vid hållplatser, i bussarna samt på Länstrafikens webbplats samt ger information till förare att bara ta emot cirka 50 procent beläggning på regionbuss samt 30 procent beläggning på stadsbuss. Förstärkningar görs på de avgångar där efterfrågan är större.

Övergripande lägesbild av situationen i Örebro län

  • Länets kommuner rapporterar att läget är oförändrat, under kontroll och hanterbart. Läget är dock fortsatt ansträngt inom främst vård och omsorg. Påverkan orsakas främst av brist på sjuksköterskor och till viss del undersköterskor. Ingen kommun har begärt akut stöd om skyddsutrustning sedan 28 april.
  • Antal boenden i länet med fall av covid-19 uppgår för närvarande till 2 (27 juli).
  • Enligt Arbetsförmedlingen har den öppna arbetslösheten i länet minskat under vecka 30 med 3 personer till totalt 8 593 personer. Jämfört med föregående år är 3 018 personer fler öppet arbetslösa.
  • Enligt Tillväxtverket har totalt 1 478 företag i Örebro län beviljats stöd för korttidsarbete. Företagen har totalt tagit del av knappt 459 miljoner kronor. Totalt omfattas 9 885 anställda i Örebro län.
  • Tre kommuner rapporterar om svårigheter med bemanning av sjuksköterskor.

Kontakt