Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppsatta band på broräcke vid Järle kvarn flyttas till ny plats

Vid ett tillsynsbesök torsdagen den 9 juli vid Järle kvarn upptäcktes band som fästs på brokonstruktionen där dammens luckor är placerade. Länsstyrelsen bedömde att det bröt mot reservatsföreskrifterna och beslutade därför att ta bort banden. Nu kommer banden att flyttas till en ny plats utanför naturreservatet.

Besökare vid Järle kvarn har uppmanats via affischering att fästa band på bro- och dammkonstruktionen. Band har placerats i en korg på bron för att vara tillgängliga för uppsättning. De uppsatta banden upptäcktes av Länsstyrelsen som gör regelbundna tillsynsbesök vid naturreservatet.

Det är vår skyldighet att agera om vi upptäcker att man bryter mot föreskrifterna i reservatet, säger Johan Karlhager, enhetschef på Naturskydd vid Länsstyrelsen i Örebro län. Dessutom kan banden i förlängningen försvåra och göra det mer riskfyllt att reglera dammluckornas höjd.

Vi har under fredagen haft en konstruktiv dialog med närboende om att hitta en alternativ plats för att uttrycka sitt stöd för bevarandet av dammkonstruktionen i Järle kvarn. Banden är sparade. Arbetet med att sätta upp banden på den nya platsen har påbörjats av närboende. Det är viktigt för oss att människor känner frihet att uttrycka sina åsikter. Här gjordes det dock på ett sätt som inte var förenligt med reservatsföreskrifterna. Därför känns det bra att närboende nu hittat en en ny placering” säger Johan Karlhager.

Länsstyrelsen förvaltar, på uppdrag av Naturvårdsverket, mark och byggnader på Naturvårdsverkets fastigheter i Örebro län. Vårt uppdrag är att förvalta innehavet utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer och se till att naturreservatsföreskrifter följs. Järle kvarn är belägen i naturreservatet Järleån, där särskilda föreskrifter gäller. Länsstyrelsen har bland annat hand om vattenregleringen vid Järle kvarn.

På vår reservatssida om Järleån kan du läsa mer om vårt arbete med skötsel av reservatet och vilka föreskrifter som gäller

Mer information om pågående process hittar du i vår nyhet: Järle kvarndamm – både kultur och vatten

Kontakt