Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förstudie för att utforska nya lokala servicelösningar

För att vi ska ha en långsiktigt hållbar och flexibel lokal service i länet pågår nu en förstudie om länets lokala servicebehov. Målet med förstudien är att kunna utforska nya servicelösningar som inom tre år efter projektet ska kunna testas där behovet är som störst.

Service, såsom dagligvaruhandel, drivmedelsförsörjning, post- och paketombud och betaltjänster behövs i hela länet, såväl för privatpersoner och företag. Men servicen kan inte ges i samma utsträckning överallt. Mer kunskap behövs för att den lokal servicen ska fungerar långsiktigt. Servicen behöver vara hållbar ekonomiskt, tekniskt och organisatoriskt, men också flexibel för att snabbt kunna omformas när behoven förändras.

I förstudien tittar man bland annat på vilket serviceutbud som finns i länet idag och vilket behov som finns. Men också på hur de lokala förhållandena påverkas av samhällsutvecklingen.

Efter förstudien är målet att minst fyra nya servicelösningar testas som pilot och implementeras inom tre år.

Projektet med förstudie och förslag för servicelösningar kommer att slutföras under 2021.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt