Publiceringsdatum: 11 juni 2020

Senast uppdaterad: torsdag 11 juni, 10.58

Avråder från eldning utomhus

eld

Risken för skogsbrand ökar när temperaturen stiger. Just nu råder inget eldningsförbud i Örebro län, men Länsstyrelsen avråder från att elda utomhus. Håll koll på brandrisken där du befinner dig via SMHI:s webbplats eller genom att ladda ner appen "Brandrisk Ute". Om du väljer att elda utomhus – kom ihåg att vara försiktig. 

Om du eldar behöver du vara försiktig och komma ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands. Det är även ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas. Engångsgrillar eller liknande anordningar bör undvikas.

Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om eldningsförbud. När vi bedömer brandrisken tittar vi på markfuktighet och spridningsrisk och just nu är förhållandena sådana i länet att det inte är aktuellt med ett eldningsförbud. Vi följer utveckling i dialog med räddningstjänsten.

Om Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats och i sociala medier.

Håll koll på brandrisken

Du kan själv hålla koll på brandrisken ute genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll vart du än befinner dig. Kontakta räddningstjänsten i din kommun för frågor gällande brandrisk.

Ladda ner appen "Brandrisk utelänk till annan webbplats

SMHI:s brandriskprognoslänk till annan webbplats

MSB:s brandriskprognoser och brandriskkartorlänk till annan webbplats

Risk för gräsbrand (MSB:s webbplats)länk till annan webbplats

Risk för skogsbrand (spridning) (MSB:s webbplats)länk till annan webbplats

Risk för skogsbrand (antändning) (MSB:s webbplats) länk till annan webbplats

Mer information

Krisinformation.selänk till annan webbplatsKontakt