Publiceringsdatum: 14 maj 2020

Senast uppdaterad: torsdag 14 maj, 00.30

Prövotidsredovisning, Hasopor Hammar AB, Askersunds kommun

Hasopor Hammar AB har lämnat in en prövotidsredovisning angående vibrationer och damning från bolagets tillverkning av skumglas på fastigheterna Hammar 7:50 m. fl. i Askersunds kommun.

Handlingarna finns tillgängliga på Rådhuset i Askersunds kommun. Ärendet prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över prövotidsredovisningen kan göra det senast den 11 juni 2020 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se

Ärendets diarienummer, 551-1685-2020, bör anges.

Kontakt