Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska tillgången till skyddsutrustning
mot covid-19 samordnas i länet

Med anledning av bristen på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i landet arbetar nu Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans för att kartlägga behovet och säkerställa tillgången.

Länsstyrelsen har uppdraget att bistå Socialstyrelsen i arbetet att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i länet. Samordningen innebär att Länsstyrelsen ska samla in underlag, bedöma läget och skapa en plattform för behovsstyrd fördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna i länet.

För uppdraget har en arbetsgrupp bildats. Arbetsgruppen arbetar med att:

  • Se över kommunernas behov
  • Överblicka erbjudanden från företag
  • Inventera tillgångar i länet
  • Samordna med regionen, kommunerna och Socialstyrelsen
  • Bedömning och mäkling av behov.

Socialstyrelsens ansvar

Socialstyrelsen har av Regeringen fått i uppdrag att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Vid otillräckliga resurser i länet beslutar Socialstyrelsen om eventuella åtgärder.

Kommunernas ansvar

Kommunerna samlar in lägesbilder och ser över behov lokalt, utifrån egen verksamhet och privata vårdgivare. Resultatet tillsammans med eventuell begäran om stöd rapporteras in till Länsstyrelsen.

Kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan materiel ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt. Socialstyrelsens uppdrag är endast att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel i de fall kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.

Region Örebro läns ansvar

Region Örebro län ger kommunerna råd och stöd inom smittskyddsområdet. Underlag med prognoser och analyser, att personer ska kunna bo kvar i hemmet och behovet av korttidsplatser i kommunen är andra viktiga gemensamma frågor för regionen och kommunerna. Regionen svarar för inköp till egen organisation.

Kontakt