Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mörker men också ljusglimtar

Vissa branscher upplever katastrofläge medan somliga delar av näringslivet i länet tuffar på. Det är de sammanfattande intrycken som landshövding Maria Larsson samlade in när hon i dag hade skypemöte med företag, näringslivsorganisationer, fack och branschorganisationer.

Coronaviruset har skapat gigantiska problem för enskilda människor och för näringslivet och samhället i stort. Men mitt i mörkret finns också ljusglimtar som vi ska ta vara på, säger Maria Larsson.

I dag på fredagsförmiddagen, samlade Landshövding Maria Larsson och Irén Lejegren, regionråd, Region Örebro län, ett 20-tal representanter för näringsliv, arbetsgivare och fack för att få en lägesbild av situationen i länet och för att förmedla det stöd som de offentliga aktörerna kan ge.

Följande branscher vittnade om de mest problematiska lägena:

 • persontransporter, taxi, bussbeställningar, flyg
 • besöksnäringen -hotell, upplevelsearrangörer, restauranger
 • sällanköpshandeln
 • stadskärnor som har både hotell och restaurang och butiker som riskerar slå igen
 • enmansföretagare
 • många underleverantörer till fordonsindustrin.

Och de som tuffar på, även om det kan vara med vistidspermitteringar, ovisshet och lägre intensitet är

 • byggbranschen
 • gruvindustrier som Epiroc
 • åkeriföretag
 • jordbruket och
 • dagsvaruhandeln.

Företag och branschföreträdare vittnade om stor uppfinningsrikedom vad gäller att samarbeta mellan branscher kring exempelvis personalförsörjning.

Allt är inte nattsvart, framhåller Maria Larsson. Det finns vissa som behöver nyanställa. Det är viktigt att matchningen fungerar så kan de som varslats eller mist jobben hitta nya arbeten.

På mötet framkom också att coronakrisen också skapar möjligheter. Här nämndes begrepp som hemester, det vill säga att semestra hemma och hitta upplevelserna som finns runt knuten och på så vis gynna lokala entreprenörer.

­När vi lyssnar på företagens problem och möjligheter så påminns vi om hur viktigt det är att skola och barnomsorg kan fungera och fortsätta. Största möjliga normalitet är rätt linje, säger Maria Larsson.

Kontakt