Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till max 50 personer

Regeringen beslutade den 27 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet trädde ikraft den 29 mars 2020 och gäller tillsvidare. Regeringen har även gett länsstyrelserna ett bemyndigande att göra ytterligare begräsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Sedan tidigare har regeringen beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 besökare, men nu har gränsen sänkts till 50 deltagare efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Dessutom har länsstyrelserna lov att göra ytterligare regionala inskränkningar.

Länsstyrelsen i Örebro län kommer att fatta ett sådant beslut om smittskyddsläkaren i länet gör en sådan begäran. Det innebär alltså att Länsstyrelsen inte avser att fatta beslut om ytterligare inskränkningar utöver regeringens beslut annat än på begäran från smittskyddsläkaren i regionen.

Länsstyrelsen fattar beslut om att förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar genom att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Ett sådant kungörs genom myndighetsmeddelande, vilket innebär att information läses upp i Sveriges Radio. Vi informerar också via vår webbplats och i sociala medier.

Regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats.

Beskrivning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt