Publiceringsdatum: 13 mars 2020

Beslut re:newcell AB, Kristinehamns kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län har den 9 mars 2020 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till återvinning av textil vid re:newcell AB på fastigheten Presterudsudde 3 i Kristinehamns kommun.

Beslutet finns tillgängligt hos Kristinehamns kommun, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, till och med den 14 april 2020.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit senast den 14 april 2020 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ärendets diarienummer, 551-4924-2018, bör anges.

Kontakt