Publiceringsdatum: 13 februari 2020

Låg risk för spridning av coronaviruset i Sverige

Person som tvättar händerna med mycket tvål

Viruset Covid-19 (Corona) har smittat människor som framförallt har befunnit sig i Hubei-provinsen i Kina. Det ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället är för närvarande mycket låg, enligt Folkhälsomyndigheten. Örebro län har ännu inte haft något konstaterat fall.

Nationellt är Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer (se även längre ned i nyheten).

Regionalt är smittskydd och vårdhygien inom Region Örebro länlänk till annan webbplats ansvarig för smittskyddsfrågor. Vårdguiden 1177.se länk till annan webbplats har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

Krisinformation.se har samlad information

Krisinformation.se länk till annan webbplats är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns all samlad information gällande coronaviruset.

Information till dig som nyligen har rest från områden där det nya coronaviruset sprids

Vad behöver du göra?

Du som har varit i ett område med pågående smittspridning eller träffat någon som varit bekräftat sjuk i det nya coronaviruset under de senaste 14 dagarna:

Om du får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsupplysning.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

  • Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten.

Utrikesdepartementet länk till annan webbplats har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.

Om coronavirus 2019-nCoV

Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus som fått namnet 2019-nCoV. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är sjuk med det nya coronaviruset.

Kontakt

Gunlög Rasmussen

Smittskyddsläkare Region Örebro län