Publiceringsdatum: 18 december 2019

Senast uppdaterad: onsdag 18 december, 10.39

Ny satsning mot digitalt utanförskap hos nyanlända

Länsstyrelsen har beviljats 10,3 miljoner i EU-medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för ett treårigt länsövergripande projekt för att öka den digitala kompetensen hos nyanlända.

Nyanlända är en extra utsatt grupp, där samhällets digitalisering riskerar att ytterligare försvåra och fördröja etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället. Projektet kommer att drivas tillsammans med Lindesberg, Laxå, Karlskoga och Örebro kommun men satsningen riktar sig till nyanlända i länets alla 12 kommuner som kommer att få ta del av projektet.

Det är väldigt glädjande att nu kunna få möjligheten att stärka arbetet med nyanländas digitala kompetens i länet. Detta är ett behov som flera aktörer har pekat på under lång tid, säger Ingela Fredriksson, integrationssamordnare på Länsstyrelsen.

Konkret innebär satsningen att fyra ”digitala hubbar” inrättas i kommunerna, platser dit nyanlända kan komma för att få stöd och utbildning. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att ta del av det digitala samhället, dess stödfunktioner och service. Verksamheten i hubbarna beräknas vara igång i mitten av 2020.

Med stöd av de digitala hubbarna och genom erfarenhetsutbyte på EU-nivå kommer en modell att tas fram för systematiskt arbete med digital kompetens för nyanlända.

Läs mer om arbetet med integration på Länsstyrelsens webbplats

Läs mer om AMIF på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt