Publiceringsdatum: 11 december 2019

Senast uppdaterad: onsdag 11 december, 10.24

Sju lodjur får fällas i licensjakten 2020

Lodjur, illustration

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län. Totalt får högst sju lodjur skjutas under 2020 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Beslutet om att tillåta licensjakt har fattats för att reglera populationsstorleken och därmed förebygga skada på tamdjur, samtidigt som de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling har vägts in.

De sju lodjuren får fällas inom hela länet. Lodjursjakten startar den 1 mars 2020 och varar som längst till och med den 31 mars.

Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns nio familjegrupper (hona med ungar) i länet, vilket motsvarar ungefär 54 lodjur. Eftersom lodjurspopulationen i Örebro län ligger över den fastställda miniminivån på sju föryngringar bedömer Länsstyrelsen i Örebro län att det finns utrymme för licensjakt på sju individer år 2020.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, både nationellt, såväl som i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 189 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus (870 lodjur).

Kontakt