Publiceringsdatum: 9 december 2019

Senast uppdaterad: måndag 9 december, 12.24

Kraftsamling i länet mot spelproblem

För första gången samlas nu länets olika aktörer för att kraftsamla och hitta former för att förebygga och hjälpa människor med spelproblem.

Drygt 4 procent av befolkningen har spelproblem och andelen som har allvarliga spelproblem ökar, den största ökningen syns bland kvinnor. Undersökningen Liv och hälsa vuxen som genomfördes i Örebro län 2017 visar att problemen är vanligare bland män än bland kvinnor samt bland personer i den yngre åldersgruppen 18–29 år.

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna av spel drabbar familj och vänner men också samhället i sig. Behovet av kunskap inom området är stort. Därför bjuder nu Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län in till en kunskapsdag om spelproblematik.

Vi har bjudit in Sveriges expertis i spelfrågan till Örebro län. Förväntningarna är att stärka Örebro läns förebyggande arbete samt arbetet med vård och behandling, säger Josefin Sejnelid, föräldraskapsstöd- och ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen i Örebro län.

Syftet med konferensen är att bidra till kunskap om hur aktörer, från exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, fritid och arbetsliv, lokalt kan planera och arbeta för att förebygga, uppmärksamma samt ge stöd och vård i spelfrågan. Konferensen kommer också att visa på var vi står idag, vilket stöd som erbjuds. Konferensen är ett led i de lagändringar som gjordes 1 januari 2018 då kommuner och regioner fick ett tydligare uppdrag att förebygga spelproblem samt erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Media välkomnas att delta på konferensen.

Datum: 11 december 2019
Tid: 8.30-16.30
Plats: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro. Lokal Rex

Läs mer om konferensen och ta del av programmet

Läs mer om spelproblem och förebyggande arbete på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt