Publiceringsdatum: 3 december 2019

Senast uppdaterad: tisdag 3 december, 09.00

Minskad hantering av kontantbetalningar
skapar utanförskap i länet

De kraftigt försämrade möjligheterna att betala med kontanter ger ett ökat utanförskap i Örebro län. Det är en av slutsatserna i Länsstyrelsens rapport Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019 som publiceras i dag.

Vi ska inte bromsa den digitala utvecklingen, men vi får inte sätta människor i klistret. Vi kan inte abrupt överge dem som behöver använda kontanter för att göra rätt för sig. Och vi måste hjälpas åt för att öka kunskapen om digitala betaltjänster så att alla inkluderas, kommenterar landshövding Maria Larsson rapporten.

Rapporten konstaterar att tillgången till grundläggande betaltjänster i Örebro län har minskat ytterligare under 2019. Detta har skapat problem för företag, föreningar och privatpersoner.

Det är främst möjligheterna att betala sina räkningar över disk och deponera dagskassa som blivit sämre. Mindre orter i länet har fått färre platser att ta ut kontanter på. Idag saknar Degerfors kommun både dagskassehantering och betalningsförmedling. Kontanthanteringen har även minskat generellt och det blir färre platser där kontanter kan användas, allt från butiker och restauranger till marknader och parkeringsautomater.

Vi ser att ett ökat utanförskap både på grund av personliga förutsättningar, men också beroende på var i länet man bor. Det finns ett fortsatt stort behov av insatser för att öka kunskapen av digitala betaltjänster för att inkludera alla människor i samhället, säger Josefine Eklund, regional processledare för grundläggande betaltjänster.

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter – dagkassehanteringen i landet har nästan halverats på 3 år

Årets nationella bevakningsrapport lyfter fram dagskassehantering som en stor utmaning där det brister i tillgång, både för företag och föreningar inom glest befolkade områden. Statistiken visar att det i dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016.

Minskningen har varit påtaglig under året. Flera länsstyrelser lyfter problematiken med att allt fler serviceboxar tas bort och inte ersätts med någon annan lösning. Längre avstånd till dagskassehantering leder till ökade kostnader, en högre arbetsbelastning och kan även innebära ökade säkerhetsrisker säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster.

Länsstyrelserna bedömer att det är viktigt att öka den digital delaktighet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service. Förra veckan röstade Riksdagen igenom regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till bankomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet.

Läs hela rapporten på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt