Publiceringsdatum: 18 november 2019

Senast uppdaterad: måndag 18 november, 10.06

Vem får länets första jämställdhetspris?

Aldrig tidigare har någon fått Årets jämställdhetspris i Örebro län. Men på torsdag händer det. Media bjuds in att närvara vid den historiska utnämningen och utdelningen.

Bakom det nya priset står Örebro läns jämställdhetsråd* och Länsstyrelsen i Örebro län. Priset inrättas för att uppmärksamma och hedra ett bra jämställdhetsarbete som bidrar till människors makt att forma samhället och sina egna liv oavsett kön. Syftet med priset är att uppmärksamma och sprida goda exempel på jämställdhetsinsatser i länet.

–Man kan bli Årets Alltmöjligt, men aldrig har någon fått Årets Jämställdhetspris i Örebro län. Det är på tiden. Nu är det dags. Det går visserligen inte att tävla i jämställdhet, men det går att lyfta fram och hedra goda exempel och ge dem lyskraft som inspirerar andra, säger landshövding Maria Larsson.

Media bjuds in att vara med vid prisceremonin på torsdag 21 november:

Plats: Residenset, Örebro Slott (ingång i valvet mellan yttre och inre borggård)
Datum: Torsdag 21 november
Tider: 12:00 Lunch på Residenset för inbjudna där de nominerade presenterar sig. 12:45 Vinnaren utses i gula salongen.

* Örebro läns jämställdhetsråd är ett forum för samverkan kring jämställdhetsarbetet i Örebro län och de jämställdhetspolitiska målen. Följande aktörer är representerade i rådet:

 • Arbetsförmedlingen
 • Business Region Örebro
 • Företagarna
 • Försäkringskassan
 • Handelskammaren
 • Karlskoga och Degerfors kommuner
 • Lindesbergs kommun
 • LO
 • Länsstyrelsen
 • Polisen
 • Region Örebro län
 • Sydnärkes utbildningsförbund
 • TCO
 • Örebro kommun
 • Örebro läns idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
 • Örebro universitet

Läs mer om priset

Kontakt