Publiceringsdatum: 13 november 2019

Senast uppdaterad: onsdag 13 november, 12.49

Kommunerna i länet överens om hur många nyanlända de ska ge bostad till

Länsstyrelsen har i dag fastställt de så kallade kommuntalen för nästa år - det vill säga hur många nyanlända invandrare med uppehållstillstånd som länets kommuner ska ordna bostäder till.

Omfördelning har skett enligt kommunernas önskemål. Kommunerna tar ett stort ansvar och kommer själva överens. Jag är fortsatt imponerad över det ansvar de tar, säger landshövding Maria Larsson

Migrationsverket bedömer att det nästa år finns behov av att anvisa 7 100 nyanlända till kommuner i hela landet för att de ska få bostäder. 134 av dessa ska anvisas till kommuner i Örebro län. Länsstyrelsen beslutar fördelningen mellan länets kommuner. Efter att ha samrått med kommunerna blev det följande fördelning:

Föredelning mellan länets kommuner

Kommun

Kommuntal 2020

Askersund

20

Degerfors

0

Hallsberg

2

Hällefors

0

Karlskoga

6

Kumla

18

Laxå

16

Lekeberg

20

Lindesberg

0

Ljusnarsberg

0

Nora

2

Örebro

50

Länstal

134


Fördelningen bygger på flera faktorer, såsom tidigare mottagning av nyanlända, antal nyanlända som ordnar bostad i respektive kommun på egen hand, antal asylsökande i kommunen samt befolkningsutveckling och arbetsmarknad.

Migrationsverket uppskattar att det i Örebro län nästa år väntas bosätta sig sammanlagt 715 nyanlända som fått uppehållstillstånd. 134 behöver stöd med att hitta bostad genom anvisning till kommuner i enlighet med de kommuntal som fastställs av Länsstyrelsen, resterande ordnar bostäder på egen hand. 

Kontakt