Publiceringsdatum: 12 november 2019

Senast uppdaterad: tisdag 12 november, 16.32

Krav på ligghall för djur som går ute

Djur som går ute under den kalla årstiden ska ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind.

När det är kallt och betet slutat växa ska djur som går ute ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind. Djuren ska också ha tillgång till en torr och ren liggplats.

Varje djur ska ha en egen plats i ligghallen eller stallet. Det är inte tillåtet att låta flera grupper turas om att ha tillgång till ligghall eller stall.

Vilka djur får gå utomhus även på vintern?

Det är bara djur som är lämpade för att vara ute den kalla årstiden som får vara utegångsdjur. Ytterligare en förutsättning är förhållandena för djuren. Terrängen och marken de går på ska till exempel vara lämplig för dem.

Lagen säger att utegångsdjur ska ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats om djuren vistas utomhus 12 timmar eller mer varje dygn.

Då krävs ligghall för olika utegångsdjur:

  • Nötkreatur, får och getter får som går ute mer än 12 timmar per dygn.
  • Hästar som går ute mer än 16 timmar per dygn.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats:

Utegående nötkreatur (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Utegående får och getter (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Utegående hästar (Jordbrukrlänk till annan webbplats

Ansöka om undantag

Vet du med dig att du inte kommer kunna följa djurskyddslagstiftningen, kan du ansöka om undantag från bestämmelsen. Det gör du skriftligen till Jordbruksverket. Ansökan om undantag måste vara beviljad innan ligghallskravet börjar gälla.

Växa Sverige har tagit fram en blankett för att underlätta ansökan . Den kan vara ett bra hjälpmedel för dig som vill söka. Blanketten är för nötkreatur. Ska du ansöka för annat djurslag kan du ta hjälp av upplägget i ovanstående blankett. Ansökan skickas till Jordbruksverket.

Ansökan om dispens för nötkreatur (Växa Sverige)länk till annan webbplats

Kontroll av kravet på ligghall

Om Länsstyrelsen i Örebro län kommer ut och gör en kontroll och du inte uppfyller ligghallskravet, noteras det som en brist. Länsstyrelsen hanterar ärendet efter de förutsättningar som finns i den aktuella djurhållningen.

Har du däremot före kontroll beviljats undantag från ligghallskravet av Jordbruksverket, eller är med i kontrollprogrammet för utegångsdjur, räknas inte saknad av ligghall som en brist.

Kontakt