Publiceringsdatum: 11 november 2019

Senast uppdaterad: måndag 11 november, 08.33

Josefin inspirerar till att barn och unga ska få en ljus framtid

Josefin Sejnelid. Foto: Susanne Lindeborg, Länsstyrelsen i Örebro

Josefin Sejnelid, ANDTS- (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) och föräldraskapsstödsamordnare på Länsstyrelsen i Örebro Län, har blivit utsedd till finalist i kategorin Årets inspiratör på Framtidsgalan 2019. Den årliga galan lyfter personer som genom sitt arbete inom offentlig sektor gör skillnad varje dag. Priser delas ut i fem kategorier: Årets ledare, Årets team, Årets inspiratör, Årets förbättringsresa och Årets karriär.

Josefin blev nominerad av sin tidigare chef och numera samverkanspart från Karlskoga och Degerfors kommuner, som uttrycker ett stort förtroende för Josefins roll i de regionala uppdragen:

Josefin Sejnelid är inspiratören personifierad. Så positiv, kunnig och ger alltid sitt allra bästa och inspirerar sina kollegor. Josefin har tidigare arbetat hos mig men har blivit värvad till sitt regionala uppdrag. När Josefin har uppdraget kring föräldrastöd och ANDTS-frågor, kan vi alla i Örebro län ha förtröstan att det kommer hända saker! Heja Josefin.

Josefin samordnar arbetet i länet mellan kommuner, region och ideella aktörer. I sitt arbete på Länsstyrelsen inspirerar, engagerar och möjliggör hon för politiker och tjänstepersoner att påbörja eller utveckla arbetet med att förebygga ohälsa och främja hälsa bland länets invånare med fokus på föräldrar samt barn och ungdomar. Att kunna göra skillnad på samhällsnivå för barn och unga är det som driver mig i mitt arbete förklarar Josefin.

–I de frågor jag arbetar med ANDTS vet vi att föräldrar är en viktig målgrupp. Stärker vi föräldrar finns goda förutsättningar för att barn och unga ska få en god uppväxt och en bra start i livet. Ett exempel på lyckat föräldraskapsstödsarbete kopplat till ANDTS-området är arbetet med att nå ut till föräldrar om vikten av att kommunicera en restriktiv syn på alkohol och ungdomar och att inte förse sin ungdom med alkohol. Ungdomars alkoholkonsumtion är idag historiskt låg.

Josefin är glad över nomineringen och berättar att det visar att hon lyckas inspirera länet i att vilja arbeta med förebyggande insatser. Hon säger:

–Det är glädjande att jag ges möjlighet att lyfta fram offentliga sektorn och Länsstyrelsen som arbetsplats. En arbetsplats där det går att göra karriär samtidigt som det är världens roligaste jobb, det är en bra kombination. Det är extra angeläget att jag får möjlighet att berätta om vikten av att arbeta med förebyggande insatser, ett arbete där det inte finns lagkrav. Vilket tyvärr innebär en risk för att det prioriteras bort.

Läs mer om vårt arbete inom »ANDTS och »föräldrasskapsstöd.

Den 28 november utses vinnarna. Vill du läsa mer om Josefin och de andra finalisterna? Det kan du göra på »Framtidsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt